Általános Szerződési Feltételek

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, Vintage és Vadász ház -7731 Erdősmecske Ady E .utca 10. továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

Szerződő felek

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatónál az info[at]mecskeivendeghaz[dot]hu e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég.

Szolgáltató: Tam-Fa Kft ,7723 Erdősmecske

Ady Endre u 10, továbbiakban Szolgáltató

Email cím: info[at]mecskeivendeghaz[dot]hu

Telefon: + 36-30-071-4708

1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irány adóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2020. április 15-től határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Szerződéses fogalmak:

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, a továbbiakban Vendég.

Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint egyéb, átmeneti szálláshely szolgáltatást nyújtó Vadász és Vintage Vendégház, továbbiakban Szolgáltató.

A szolgáltatás: egyéb, átmeneti szálláshely szolgáltatás

Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.

Foglalás: Foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 50 %-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.

Foglalás véglegesítés, érvényesítés:

A foglalásban meghatározott 50 % megfizetése a foglalás biztosítása érdekében.

A Foglalás a 50 % megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek:

A Vadász és Vintage Vendégház által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.

A szolgáltatás területi hatálya:

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

6.1. Egy Vendégházak csak egészben kiadó. Maximális létszám: 2, illetve 2+1 fő.

6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, Önök, mint Szerződő felek, az Erdősmecske–Ady E. utca 11. alatti, 1 hálószobás, 1 fürdőszobás, teljesen felszerelt konyhával, kerttel, kerti bútorokkal, parkolóval rendelkező vendégházat és szolgáltatásait egyéb szállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban, illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, -ideértve hozzáértés esetén a kandallókályha illetve a kerti grill, bográcsozó hely gondos használatát, – az Önök rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.

6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Önök által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket.

6.4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a honlapon illetve a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

7.1.A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 4 napos türelmi idő után törlésre kerül.

7.2. A foglalás a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a 2 napon belül teljes szállásköltség 50 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF automatikus elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalás, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató csak érkezés előtti 30 napig téríti vissza Vendég részére. Amennyiben a szállás lemondásra kerül az érkezés előtti 30 napig, ingyenesen megtehető és a foglaló visszautalásra kerül. Az érkezési nap előtti 7-30 napig történő lemondás esetén 50% kötbért számítunk fel. Az érkezési nap előtti 1-7 napig történő lemondás esetén 100% kötbért számítunk fel.

7.3. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.

7.4. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.

Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.5. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.6. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató Vendégház a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

7.7. A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül nem fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon, mert nincs idegenforgalmi adó a településen

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.mecskeivendeghaz.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.

7.8. A honlapon és egyéb fórumokon meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.9. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

8. Szálláshely szolgáltatás igénybevétel feltételei:

8.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 15.00-20.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00-ig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható, felár ellenében.

8.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát és lakcímét köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit, illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.

8.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szolgáltató a vendégre terheli.

8.4. Amennyiben a vendég a szállást az érkezés napján reggel 9.00 óra előtt kívánja elfoglalni, az előző éjszaka szállásdíjának 50 %-a kerül felszámításra.

8.5. Kizárólag csak a Vadászházba hozhatók háziállatok. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

8.6. A házban szigorúan tilos a dohányzás.

9. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése.

9.1. A Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Vendég 1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét.

2. a vendég nem rendeltetés szerűen használja a szálláshelyet

3. fertőző betegségben szenved

4. drog vagy alkohol befolyása alatt áll

5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében.

6. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárás béli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel.

10. A Vendég jogai

1. A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára,

2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.

3. A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szolgáltató vendégházban található kandallókályha, kerti grill rendeltetésszerű, gondos használatára.

3. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon, illetve írásban az info[at]mecskeivendeghaz[dot]hu címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.

4. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

11. A Vendég kötelezettségei

11.1. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.

11.2. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.

11.3. Vendég köteles az általa, vagy kisérője illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.

12. A Szolgáltató jogai

12.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 50 % szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.

12.1.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 9.1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

13. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

13.1. A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

13.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében.

13.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős.

13.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra, illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.

13.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben, illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.

13.6. A Szolgáltató ingyenes parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.7. A Szolgáltató a szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

13.8. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

13.9. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA)-t, a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó kivételével.

13.10. A Szolgáltató a Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

14. Fizetési és Lemondási Feltételek

14.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek, illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 50 %-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

14.2. A 50 % megfizetése átutalással történik. A fennmaradó szállásdíjat a kulcs átvételéig kérjük átutalással kiegyenlíteni.

Lemondás esetén kérjük vegye figyelembe a lemondási feltételeket.

Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalás, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató csak érkezés előtti 30 napig téríti vissza Vendég részére.

Amennyiben a szállás lemondásra kerül az érkezés előtti 30 napig, ingyenesen megtehető és a foglaló visszautalásra kerül.

Az érkezési nap előtti 7-30 napig történő lemondás esetén 50% kötbért számítunk fel.

Az érkezési nap előtti 1-7 napig történő lemondás esetén 100% kötbért számítunk fel.

14.3. Kiemelt időszak: Szilveszter

Szilveszteri foglalását a teljes szállásdíj 100 %-ának megfizetésével tudja a Vendég biztosítani. Lemondás esetén a befizetett összeg nem visszatérítendő.

15. A Vendég jogai és kötelezettségei

15.1. A tévesen megadott Vendég adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

15.2. A Vendég kötelessége a szolgáltatás megfizetése. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

Adatvédelem

A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére

Jelenlegi: 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.